document.write('
')
疾风文学网_美文欣赏_励志文章_原创美文摘抄_早晚安心语_散文摘抄_短篇故事_短篇小说_优秀作文

疾风文学网_美文欣赏_励志文章_原创美文摘抄_早晚安心语_散文摘抄_短篇故事_短篇小说_优秀作文

http://www.zzjy-china.com

菜单导航
主页 > 故事分享 > 正文

陆游与唐婉的爱情故事

作者: 疾风文学网 发布时间: 2021年06月21日 15:24:23

陆游与唐婉的爱情故事

 陆游与唐琬是相爱的,但是他们的婚姻却没有走到尽头就被分开了。下面小编为大家带来关于陆游与唐婉的爱情故事,欢迎大家一起来欣赏!


 

 爱情故事

 南宋的大词人陆游(1125~1210),在1144年娶了唐琬,第二年,唐琬就被逐出家门,原因依古人的说法是“不当母夫人意”“二亲恐其惰于学,数谴妇,放翁不敢逆尊者意,与妇诀。”以上的意思是说,唐琬在夫家,与婆婆不合;或说因为夫妻两人太恩爱,公婆认为会妨碍陆游的上进之心,所以常常责骂唐琬,而造成二人的分手。

 真相:根据陆游自己在晚年的诗作(《剑南诗稿》卷十四)是因为唐琬不孕,而遭公婆逐出。

 陆游与唐琬是相爱的,他们分手以后,陆游又被迫娶妻,而唐琬也改嫁了皇族赵士程,但真正两人的哀情传世的一段,就是两人的重逢于相别后的十年,在绍兴城外的沈氏园中,那是一个春日,陆游来此赏春,而唐琬和丈夫赵士程也来此游春,而在此意外的重逢.两人重逢,又无法当面相诉离情,随后,唐琬派人送来一些酒菜,默默以示关怀,而就与丈夫离去,陆游在伤心之余,就是园子的壁上题下了一首哀怨的 《钗头凤》。[4]

 钗头凤

 红酥手,黄藤酒,满城春色宫墙柳。

 东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。

 错、错、错!

 春如旧,人空瘦,泪痕红悒鲛销透。

 桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。

 莫、莫、莫!

 后来,唐琬闻陆游题下了这首词,所以她也题下了另一首《钗头凤》 。

 钗头凤

 世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。

 晓风干, 泪痕残,欲笺心事,独语斜阑 。难、 难、 难!

 人成各,今非昨,病魂常似秋千索 。

 角声寒,夜阑珊,怕人寻问,咽泪装欢 。

 瞒、 瞒 、瞒 !

 两人重逢后没有多久,唐琬就因心情忧伤而忧死(在历史上记载:「未几,怏怏而卒」--没有多久,就心情忧郁而死)

 陆游在死前一年(1208年,八十四岁),又来到沈园,写下了:“沈家园里花如锦,半是当年识放翁;也信美人终作土,不堪幽梦太匆匆。”正是陆游对唐琬最深的怀念,第二年,陆游终于也追随着唐琬去到另一个世界了。

 陆游共有七子。《陆游年谱》中有记述:长子陆子虞,次子陆子龙,三子陆子修,四子陆子坦,五子陆子约,六子陆子布,七子是陆子聿。

 陆游的原配夫人是同郡的大家闺秀--唐婉,结婚以后,他们夫妻恩爱。不料,陆母却对儿媳产生了厌恶感,逼迫陆游休弃唐氏。

 在陆游百般劝谏、哀求而无效的'情况下,二人终于被迫分离,唐氏改嫁“同郡宗子”赵士程,彼此之间也就音讯全无了。

 几年以后的一个春日,陆游在家乡山阴(今绍兴市)城南禹迹寺附近的沈园,与偕夫同游的唐婉相遇。唐氏安排酒肴,聊表对陆游的抚慰之情。

 陆游见人感事,感触很深,遂乘醉吟赋这首词,信笔题于园壁之上。

 全首词记述了词人与唐婉的这次相遇,表达了他们眷恋之深和相思之切,也抒发了词人怨恨愁苦而又难以言状的凄楚心情。

 陆游题词之后,又深情地望了唐婉一眼,便怅然而去。陆游走后,唐婉孤零零地站在那里,将这首《钗头凤》词从头至尾反复看了几遍,她再也控制不住自己的感情,便失声痛哭起来。回到家中,她愁怨难解,于是也和了一首《钗头凤》词。唐婉不久便郁闷愁怨而死。

 【钗头凤 唐婉】

 世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。晓风乾,泪痕残,欲笺心事,独语斜栏。难,难,难!

 人成各,今非昨,病魂常似秋千索。角声寒,夜阑珊,怕人寻问,咽泪装欢。瞒,瞒,瞒!

【陆游与唐婉的爱情故事】相关文章:

1.婉惜和婉嫣的弟弟

2.陆游和唐琬凄美的爱情故事

3.景婉

4.婉歌

5.景婉

6.婉歌

7.我的侄女——婉荧

8.我与唐诗的故事作文

分享一站,胜造几级浮屠